POGOJI UPORABESplošni pogoji uporabe spletnega mesta www.brina-slovenia.net

1. Zaščita pravic

Predmet tega obvestila so spletne strani na naslovu www.brina-slovenia.net. Vsa vsebina na teh spletnih straneh je last podjetja Brina in je informativne narave.

2. Omejena odgovornost

Lastnik ne odgovarja za uporabo spletnih strani www.brina-slovenia.net in za morebitno škodo povzročeno z uporabo tam nahajajočih se spletnih vsebin. Lastnik se bo trudil za pravilnost informacij in lahko vse vsebine spreminja kadarkoli, brez obveznosti po obveščanju uporabnikov in ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

3. Omejena pravica uporabe vsebin

Uporabniki lahko razpolagajo z vsebinami na spletnem naslovu www.brina-slovenia.net za svojo osebno uporabo pri čemer ne smejo biti kršene avtorske pravice. Avtorji vsebin niso odgovorni za morebitne škodljive posledice uporabe. Kakršnakoli druga uporaba ali distribucija teh spletnih vsebin ali njihovega dela ni dovoljena.

4. Varovanje podatkov

Podjetje bo z vsemi podatki zbranimi na straneh www.brina-slovenia.net razpolagalo v skladu z veljavno zakonodajo.


Zapri okno